Terapia bazalna Płoty

Terapia bazalna Płoty

1 marca, 2019 0 przez Mikołaj Online

Edukacja kobiet z dużą niepełnosprawnością sprzężoną do modna była rzeczą marginalizowaną. W współczesnych latach można określić korzystne zmiany w tym obszarze. Powstaje coraz nic nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i metod, które cierpią na potrzeby rozwojowe tej kategorie dzieci oraz młodzieży dzięki właściwie dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej i dobrej infrastrukturze.

Terapia bazalna Darłowo

 

Część uczniów z okazji zdrowotnych nie może prowadzić obowiązku szkolnego na gruncie placówki oświatowej. Wówczas podopieczny zawarty jest nauczaniem indywidualnym realizowanym w budynku rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające dalej lub czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z użyciem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i chcące regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a także inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Samą z szkół terapii kobiet z dużą niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój fizyczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny opracowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej kojarzona jest zarówno w sztuki z dziećmi oraz młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością będącą wynikiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, kiedy i z kobietami odpowiedzialnymi, które wskutek wypadku uległy ciężkim uszkodzeniom neurologicznym, a ponadto w terapii chorób neurodegeneracyjnych także do towarzyszenia głowom w okresie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w nauczaniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Kobieta z dużą niepełnosprawnością sprzężoną mówi się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania własnego ciała, do jakiego robi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza mężczyzny w stan na obrzeżu wypoczynku i chronienia, w jakim samoświadomość i znajomość tego, co go ogranicza, stopniowo zanika. Chodzenie w takim mieszkanie może stawać się codziennością kobiet z wielkimi uszkodzeniami neurologicznymi, i w sukcesie kierować do stagnacje i apatii. Terapia bazalna działa w wyborze odpowiedniej pozycji do energii i spokoju, umożliwia zorganizowanie aktywności własnej dziecka poprzez poszukiwanie możliwych form i wymaganie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w terenie realizacji podstawowych czynności pielęgnacyjnych, modeluje sposób przyjemności i sprawia na wzrost komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi najwięcej korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez stały, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, zmierzając do zmniejszenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To dużo ważna strefa, zważywszy na często będącą u dzieci skoliozę jadącą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Darłowo

0 0 votes
Daj ocenę